اطلاعات تماس

کیلومتر 50 جاده خاوران – شهرک صنعتی ایوانکی – خیابان ابتکار 3 – شماره 2 – کد پستی: 3593147956
34583446-7 - 23 - 98+